Over

Het ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het ambitieweb is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. De meeste gebruikers vinden het ambitieweb het belangrijkste instrument binnen de Aanpak Duurzaam GWW. Dankzij het gebruik van het ambitieweb zijn ze in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de organisatie te vertalen naar projecten. Het ambitieweb kan ook heel goed gebruikt worden bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

Naast de invulling van het ambitieweb dient dit instrument als kennisbank van de verschillende duurzaamheidsthema’s, zo kunnen er per thema een aantal praktische maatregelen gekoppeld worden per thema. Contactpersonen worden toegevoegd die binnen en buiten de organisatie te raadplegen zijn om praktische informatie op te vragen. De ambitieniveaus van Duurzaam GWW 2.0 zijn daarnaast ter naslagwerk te raadplegen via dit instrument.

Op dit moment wordt het ambitieweb doorontwikkeld voor alle twaalf provincies om de laatste twee transitielijnen “van uniek naar uniform” en “van alleen naar samen” te faciliteren. Bij de doorontwikkeling ligt de focus op een gezamenlijke database waar de provincies van elkaars expertise kan leren. Wanneer er vragen zijn over het ambitieweb kunt u contact opnemen met de applicatiebeheerder van uw organisatie.